Członkowie

 • Zarząd OSP
  • Prezes: Józef Gajdzica
  • v-ce prezes: Czesław Starzyk
  • Naczelnik: Michał Budniok
  • z-ca naczelnika: Marian Malik
  • Sekretarz: Adam Chwastek
  • Skarbnik: Małgorzata Śliwka
  • Gospodarz: Józef śliwka
  • Kronikarz: Michał Podżorski
  • Członek zarządu: Józef Czyż
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący: Tomasz Cieślar
  • Sekretarz: Paweł Gomola
  • Członek: Bogusław Gluza
 • Członkowie OSP
  • Dominik Blachnik
  • Tomasz Mazoń
  • Paweł Podżorski
  • Leszek Starzyk
  • Grzegorz Wardas
  • Zbigniew Gluza
  • Bartek Gluza
  • Maciej Błanik
  • Stanisław Kocjan
  • Mateusz Śliwka
  • Łukasz Schirmeisen
  • Damian Schirmeisen
  • Beata Malik
  • Agnieszka Najmuła
  • Iwona Budniok
  • Kazimierz Dąbrowski
  • Karol Gluza
  • Jan Kocjan
  • Edward Podżorski
  • Marian Kubok
  • Jan Kral